Polityka Prywatności

Informacje ogólne
Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w MARCELINA WALIGÓRSKA-BOCIAN Simply Folk
Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MARCELINA WALIGÓRSKA-BOCIAN Simply Folk

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z właścicielem firmy:
– adres e-mail: simplyfolk.firma@gmail.com
– adres pocztowy: MARCELINA WALIGÓRSKA-BOCIAN Simply Folk
ul. Akademicka 3/32
99-400 Łowicz

Skąd mamy Twoje dane.
Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wypełniania przez Ciebie formularza zamówienia  w trakcie dokonania zakupu w naszym sklepie lub jeśli wysłałeś maila na naszą skrzynkę e-mail

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.
Twoje dane osobowe możemy przekazywać organom państwowym, w ramach obowiązującego prawa, w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Z założenia wszystkie przekazywane nam dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez nas. W niektórych przypadkach do realizacji zamówienia musimy przekazać dane zewnętrznej firmie, np. firmie kurierskiej, oraz firmie świadczącej usługi księgowe i hostingowe. Są to wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług przez te firmy. Nigdy nie przekazujemy jakichkolwiek innych informacji zewnętrznym podmiotom ani nie sprzedajemy danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez MARCELINA WALIGÓRSKA-BOCIAN Simply Folk
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zamówienia w naszym sklepie.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z kontaktu telefonicznego z właścicielem firmy, lub w innej wybranej przez Ciebie formie (pismo, mail, etc.).

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po zakończeniu umowy przez czas niezbędny do:

1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 3 lat,
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych maksymalnie przez okres 5 lat,
Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne w celu realizacji procesu obsługi Twojego zamówienia.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego wniosku.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

1. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy).
Możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od MARCELINA WALIGÓRSKA-BOCIAN Simply Folk
ul. Akademicka 3/32
99-400 Łowiczjako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Informujemy, że MARCELINA WALIGÓRSKA-BOCIAN Simply Folk
ul. Akademicka 3/32
99-400 Łowicz nie wykorzystuje systemów automatycznych w celu profilowania swoich klientów bądź potencjalnych klientów.
Twoje dane nie podlegają również automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Przewiń do góry